History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy

Grabació del ple de Juny de l'ajuntament de Seva.

[PLAY]

 
[PLAY]

 
[PLAY]

 
[PLAY]

Plè de Desembre de 2008

[PLAY]

1er Aprovar les actes dels plens anteriors
2on Aprovar la modificació dels estatuts de l'Entitat Urbanística de Conservació Can Garriga.

[PLAY]

 
[PLAY]

 
[PLAY]

Aprovar inicialment el pressupost per l'exercici 2008.
Opinió: Molt interessant

[PLAY]

 
[PLAY]

Next Page